Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Perspektivy území II: hranice a rozhraní

Program konference, prezentace přednášejících

8:30-9:00   Registrace účastníků

9:00-9:10   Úvodní slovo (Ivan Vorel)

9:10-9:50   Vyzvaná tematická přednáška:

Luděk Sýkora: Hranice města, hranice ve městě: (dis)kontinuity městského prostoru

9:50-10:50   Blok 1 (moderátor: Jan Mužík):

Město: hranice v měřítku ulic, pozemků a budov“

Tomáš Brabec: Negativní důsledky vymezení hranic soukromého prostoru: uzavřené rezidenční oblasti (gated communities) v Česku (3 MB)

Miroslav Kozel: Území, hranice v území a jejich hodnota (?...) (0,1 MB)

Kateřina Čechová: Železnice ve městě - příležitost nebo bariéra? Příklad nádraží Bubny (15 MB)

10:50-11:10   Kávová pauza

11:10-12:40   Pokračování bloku 1 (moderátor: Jan Mužík):

Město: hranice v měřítku ulic, pozemků a budov“

Branislav Machala: Kde začína a končí nábrežie? Koncept bluefield a dialektika vzťahu voda - súš (4 MB)

Monika Jančovičová: Oplotenie ako hranica medzi súkromným a verejným

Tereza Vokurková: Hranice velkoprůmyslových podniků Frýdlantska

Eva Špačková: Architektonická soutěž v procesu plánování podoby veřejného prostoru: limity, možnosti a kompetence (7 MB)

Jan Kašpar: Výhledové uspořádání vesnice a krajiny (Desná u Litomyšle)

12:40-13:40   Oběd (formou samoobslužného bufetu)

13:40-15:00   Blok 2 (moderátor: Marek Janatka):

Hranice symbolické, koncepční a psychologické

Dominika Titková: Vplyv fyzických i sociálnych aspektov na vnímanie a využívanie verejného priestoru užívateľmi

Jiří Kupka: Kostel - hranice sakrálního a profánního

Pavel Holubec: O rozdílu mezi vědou a filosofií a o užitečnosti myšlení v pojmech (0,1 MB)

15:00-15:40   Blok 3 (moderátor: Marek Janatka):

Teritorium: rozhraní států, regionů a kultur

Martin Nedvěd: Hlučínsko: lidé, kultura, urbanismus

Roman Vodný: Železnice na hranicích...