Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Katedra urbanismu a územního plánování Fakulty stavební v současnosti vyučuje dva kurzy v rámci Univerzity třetího věku (U3V) na ČVUT v Praze.

Kurz Na prahu Antropocénu: od prvních sídel po globální urbanizaci je vyučován v zimním semestru a volně související kurz Obrazy modernizujícího se světa je vyučován v semestru letním.

K přihlášení na kurz si zvolený kurz vyberte v seznamu a vyplňte přihlášku na webu Univerzity třetího věku. Podmínky studia viz kurzy CŽV na ČVUT.

Kurzy Univerzity třetího věku jsou určeny pro občany od 55 let.