Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Kurz celoživotního vzdělávání, pořádaný Fakultou stavební ČVUT v Praze

Informace o kurzu

Přípravný kurz ke zkouškám zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního plánování.

Objednávku zašlete nejpozději do 30.9.2021 na adresu :

Kateřina Masná, katedra urbanismu a územního plánování, FSv ČVUT, Thákurova 7, 166 29 Praha 6
případně nascenovanou e-mailem na adresu : katerina.masna@fsv.cvut.cz
( kontaktní osoba : Kateřina Masná - sekretariát katedry, tel. 224 35 79 26 )

Ke stažení

Rozvrh kurzu

Objednávka obecná

Objednávka odborná

Storno podmínky