Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

Sekretariát

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 355 347 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

 

Obsah webu

obsah webu: info@uzemi.eu
technické řešení: webmaster@uzemi.eu