Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Zaměření katedry

Činnost katedry urbanismu a územního plánování je zaměřena především na pedagogickou činnost - na přípravu absolventů Stavební fakulty pro práci v architektonické a urbanistické tvorbě a v územně plánovací činnosti a na doplnění a prohloubení znalostí pracovníků veřejné správy. Pozornost je v současné době věnována také nutnosti rozvíjení vědecké a výzkumné činnosti katedry.

Spektrum činnosti katedry: 

Pedagogická činnost:

Expertní, konzultační a výuková činnost pro odbornou praxi:

Vědecká a výzkumná činnost: