Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

konference: Člověk, stavba a územní plánování

Dovolujeme si Vás pozvat na 6. ročník již tradiční konference Člověk, stavba a územní plánování.

Konference se bude konat 24. 5. 2012, v posluchárně C 210 na Fsv, ČVUT, Praha

TERMÍNY KONFERENCE:

9. 4. 2012 přihlášení k aktivní účasti, zaslání anotací

30. 4. 2012 zaslání plných textů příspěvků

7. 5. 2012 přihlášení k pasivní účasti

24. 5. 2012 konání konference

CSUP6_pozvanka

Bližší informace na: http://csup.fsv.cvut.cz/