Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

konference: Udržitelná energie a krajina, včera, dnes a zítra

Ekologický institut Veronica zve na mezioborovou konferenci s názvem:

 "Udržitelná energie a krajina, včera, dnes a zítra".

Konference se koná ve dnech 17. a 18. 4. 2012 v Hostětíně v Bílých Karpatech a je otevřená všem, kdo se zajímají o udržitelné využívání energie i krajiny – studentům doktorského i magisterského studia, pedagogům, profesionálům i laikům.

 
Mezioborovým setkáním tak chce přispět k výměně pohledů, ale zejména k podpoře spolupráce mezi současnými i budoucími odborníky různých směrů – krajináři, zemědělci, lesníky, urbanisty, biology, klimatology, energetiky, techniky, ekonomy, sociology...

 
 Hlavní témata konference:

Jak sloužila krajina jako zdroj energie v minulosti a jak to bude v budoucnosti? Snese krajina naši dnešní spotřebu? A spotřebu budoucí? Co lidé považují v různých dobách za alternativní a co za konvenční (obvyklé) zdroje energie? Směřujeme k energetické soběstačnosti sídel, téměř nulovým domům a energetické bezpečnosti? Jak reflektujeme probíhající klimatickou změnu?

 

 Program

 V průběhu dvoudenní konference na sebe budou navazovat

Přihlášky a příspěvky

přijímá: Lucie Smutná, lucie.smutna@veronica.cz, tel. 542 422 753

Uzávěrka přihlášek účastníků s příspěvkem ve formě abstraktu: 31. 3. 2012

 

Pořadatel: ZO ČSOP Veronica | Centrum Veronica Hostětín

Panská 9, Brno 602 00 | tel. 542 422 750| veronica@veronica.cz

 
 

Více informací na www.veronica.cz v sekci kalendář akcí