Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

konferencia: Veda vo výstavbe

Vážení kolegovia,
radi by sme vas pozvali štúdia na medzinárodnú vedeckú konferenciu v oblasti architektúry a urbanizmu VEDA VO VÝSTAVBE, ktorá sa bude konať dňa 13. 9. 2012 (štvrtok) na Fakulte architektúry STU v Bratislave, spojená s exkurziou, dňa 14. 9. 2012.

Cieľom konferencie je umožniť poslucháčom doktorandského štúdia v oblasti
architektúry a urbanizmu prezentovať výsledky svojho vedeckého bádania,
diskutovať o nich v širšom kontexte, nadviazať spoluprácu medzi pracoviskami a
jednotlivcami s príbuzným výskumným zameraním v Čechách a na Slovensku a
skvalitniť vedecké bádanie na úrovni doktorandského štúdia.
Ako hostia sú vítaní aj pasívni účastníci; študenti a samozrejme ich pedagógovia
a ďalší záujemcovia.

Termín podania prihlášky pre všetkých účastníkov je do
15. 5. 2012.

Ďakujeme a tešíme sa na Vás v Bratislave.
So srdečným pozdravom,

Ing. arch. Nina Bartošová

za prípravný výbor konferencie VEDA VO VÝSTAVBE 2012
kontakt: konferencia2012@fa.stuba.sk