Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

konference: Voda a krajina 2012

3. ročník odborné konference, pořádané Katedrou hydromeliorací a krajinného inženýrství ČVUT v Praze dne 19. 9. 2012.

(pozor došlo k posunu termínu z 20.9. na 19.9!)

Uzávěrka pro podání abstraktů: 11. 5. 2012
Uzávěrka pro zaslání článků: 22. 6. 2012
Vložné: 500,- Kč (od účastníků z řad ČVUT není požadováno)

Více na http://storm.fsv.cvut.cz/voda-a-krajina/

Voda-a-krajina3_pozvanka