Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

The 3rd International Conference on Managing Urban Land

Ve dnech 2. - 4. října 2012 se uskuteční:

3. Mezinárodní konference

na téma

Managing Urban Land

Místo konání: Ustron, Polsko

Termíny:

Bližší informace na adresách:

2012_Cabernet_Conference_Ustron_Poland_01