Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Konference: PERSPEKTIVY ÚZEMÍ - udržitelné vazby, střety a rozvoj

Základním tématem konference je území.

Území lze pojímat z mnoha perspektiv: je to aktivně utvářený životní prostor lidské společnosti i mnoha různých živých organismů; je to terén i využitelný zdroj, objekt zkoumání, plánování i práva. Území je předmětem vědeckých diskusí, občanských sporů, ale i rámcem a půdou, na níž se různé konflikty odehrávají.

K otevřené diskusi, sdílení poznatků i konfrontaci názorů jsou proto na akademickou půdu zváni nejen výzkumníci, studenti a odborníci, ale též zástupci státní správy, firem a představitelné občanské společnosti. Těšíme se na vaši účast.

Termíny a místo konání

Zaslání přihlášky s abstraktem (anotací) do 17. 9. 2012
Zaslání příspěvku do 1. 10. 2012
Pořádání konference: 1. 11. 2012

Na konferenci není požadováno vložné. Postery budou vytištěny na náklady pořadatelů.

Místo konání: Fakulta stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6 - Dejvice

Podrobnější informace a možnost přihlášení na konferenci naleznete zde.

Perspektivy uzemi 2012 - pozvanka630