Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Seminář ÚSES - zelená páteř krajiny

Seminář ÚSES - zelená páteř krajiny2

Zaměření semináře

Tak jako v předchozích letech se i letos budeme věnovat aktuálním otázkám v oblasti ÚSES včetně výhledu do blízké budoucnosti. Seminář bude věnován zejména následujícím okruhům:

 

Předběžný program semináře

čtvrtek 6. 9. 2012

pátek 7. 9. 2012

Závazné termíny

Účastnický poplatek

Organizační výbor

RNDr. Josef Glos
doc. Ing. Petr Maděra, Ph.D.
doc. Ing. Antonín Buček, CSc.
Svatava Poláková
RNDr. Andrea Petrová, Ph.D.

Kontaktní informace

E‐mail:

svatava.polakova@ageris, uses@seznam.cz

Adresa:

AGERIS s.r.o.
Svatava Poláková
Jeřábkova 5, 602 00 Brno
Telefon: +420 545 558 823

www stránky akce:

http://www.uses.cz/