Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Křižovatky architektury 2012

Konference

Termín: 25. 9. 2012, 9.00 – 17.00
Místo: Divadelní sál La Fabrika
Komunardů 30/1001, 170 00 Praha 7 - Holešovice

Čtvrtý ročník odborné konference se zaměří na téma Industriálního dědictví v kontextu udržitelného rozvoje. K diskusi budou přizváni zástupci komunální sféry, státní sféry, akademické obce, dále architekti, urbanisti, památkáři a developeři.

Témata konference

Programová rada

Cílové skupiny

Více informací

www.krizovatkyarchitektury.cz