Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Konference - obnova a využívání nádraží

Historie nádražních budov na území České republiky sahá hluboko do 19. století a společně s dalšími objekty železničního provozu jsou důležitými prvky industriálního dědictví.

Mnoho z nich plní svoji funkci do dnešních dnů, ale existují také objekty opuštěné, nevyužívané, zapomenuté a chátrající. Pátý ročník konference PROPAMÁTKY je určen zájemcům o industriální dědictví, zejména o dějiny, současnost a budoucnost nádraží. Chceme nabídnout prostor pro výměnu názorů a zkušeností, stejně jako inspirovat zajímavými příklady z praxe. Ty totiž dokládají zájem veřejnosti i jednotlivců a mohou se stát impulsem k záchraně dalších objektů.

Kdy: 13. listopadu 2012 –  začátek v 8.30 hodin
Kde: Hlavní nádraží v Praze – kulturním sál

Součástí konference bude také doprovodný program, který představí vybraná pražská nádraží ze speciálně vypraveného vlaku. Tohoto programu se mohou přednostně zúčastnit účastníci konference, další zájemci pak v případě volné kapacity. Konference je určena studentům, architektům, zástupcům měst a obcí, pracovníkům památkové péče, stejně jako představitelům drážních orgánů nebo investorům.

 

Konference je v roce 2012 součástí programu Industriálních stop.
www.industrialnistopy.cz

Vydavatelství dopravní literatury bude nabízet knihy Česká nádraží I. až III. s 20% slevou.

Akce je realizována s finanční podporou Ministerstva kultury.