Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Voda a krajina 2013

4. ročník odbormé konference

 

Konference VODA A KRAJINA je zaměřená na problematiku vodního hospodářství a krajinné ekologie.

Konference je určena pro

Cílem konference je pozvednout odbornou úroveň začínajících vědců a dát jim možnost prezentovat a obhájit své výsledky i názory před renomovanými a zkušenými odborníky.

Oficiálním jazykem konference je čeština.
S případnými dotazy se obracejte na adresu voda.krajina(at)fsv.cvut.cz
Web konference: http://storm.fsv.cvut.cz/voda-a-krajina/