Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

konference: Krize veřejného prostoru II

Téma krize se skloňuje dnes a denně v médiích i v každodenním životě. Jaký názor máte na krizi vy? Ať už se jedná o krizi hospodářskou, společenskou nebo krizi z jakékoli oblasti lidského působení. Přihlašte se na studentskou konferenci pořádanou katedrou SKE a podělte se s ostatními o svůj postoj.

Konference se bude konat v sobotu 2. listopadu 2013 v prostorách Fakulty humanitních studií UK v Praze (U Kříže 8, 158 00 Praha 5 – Jinonice).

Geneze konference: Konference Krize veřejného prostoru II je plánována jako pokračování stejnojmenné multidisciplinární konference, jež se uskutečnila 11. června roku 2012 a umožnila setkání a názorové prolnutí studujících různých oborů FHS UK i jiných fakult.

Téma konference: Tématem I. ročníku konference byl především „Veřejný prostor, veřejný zájem a veřejný statek“; konference přispěla k výkladu uvedených pojmů z hledisek co nejširšího spektra vědních oborů od ekonomie přes právo, politologii a sociologii až k sociální a kulturní ekologii. Letošní II. ročník chce téma prohloubit ve dvojím ohledu:

  1. zaostření tématu by se mělo posunout od výkladu tří uvedených pojmů více k pojmu krize. Návrh vychází z poznání, že krizí v současnosti procházejí nejen ekonomický nebo finanční prostor, ale i všechny ostatní oblasti života a provozu společnosti počínaje sociálními vztahy a konče uměním a konec konců i proces globalizace jako takový. Krize a její reflexe by však mohly být příležitostí pro funkční restart;
  2. na rozdíl od 1. ročníku by konference měla být zaměřena konkrétněji od teoretické reflexe až po formát (multi)případových studií na (staro)nová témata (veřejný statek, zájem a prostor).

Formát akce: Konference bude jednodenní, proběhne ve dvou blocích (dopolední, odpolední) a bude moderována studujícími doktorandského studia. Po druhém bloku bude následovat krátké diskusní shrnutí vedené panelem a případně formulace shrnujících zjištění a závěrů. Délka příspěvků: 15 až 20 minut.

Výstup konference: publikace v podobě kolektivní monografie. O její konečné podobě bude rozhodnuto až v závislosti na počtu a tématickém spektru přednesených příspěvků. Je na rozhodnutí účastníků, zda budou chtít svůj příspěvek publikovat, nebo zda jej pojmou spíše jen jako diskusní teze. Přihlášku (ke stažení zde) s anotací je však nutné zaslat v elektronické podobě do 30. září 2013 na adresu: Bc Martina Suchá, tajemniceSKE@gmail.com. Zároveň je možné uvést případné časové preference v rámci programu obou půldnů.

Více na http://www.kske.cz/studentska-konference-krize-verejneho-prostoru-ii