Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

KuKr 2014 se připravuje na březen

Fakulta stavební ČVUT v Praze
pořádá

12. ročník kurzu celoživotního vzdělávání (KUKR)

Ochrana krajinného rázu dle §12 zák. č. 114/1992 Sb.

IDENTIFIKACE A KLASIFIKACE ZNAKŮ KRAJINNÉHO RÁZU A UŽITÍ VÝSLEDKŮ PŘÍPADOVÉHO A PREVENTIVNÍHO HODNOCENÍ V ROZHODOVACÍCH A PLÁNOVACÍCH PROCESECH

Cílem kurzu je seznámení účastníků s problematikou identifikace znaků a hodnot jednotlivých charakteristik krajinného rázu ve smyslu § 12 zák. č. 114/1992 Sb. Cílem je též sjednocení názorů na identifikované hodnoty, vyjasnění pojmů a omezení subjektivity hodnocení a využití výsledků preventivního a případového hodnocení v rozhodovacích a plánovacích procesech.

 

Více informací o KUKR 2014 naleznete - ZDE
Program KUKR 2014 - bude doplněno
Přihláška pro SOUKROMÉ FIRMY - ZDE
Objednávka pro SOUKROMÉ FIRMY - ZDE
Přihláška pro ÚŘEDNÍKY - ZDE
Objednávka pro ÚŘEDNÍKY - ZDE

Platby pro KUKR 2014 je možné provést již v tomto roce!

Podrobnější informace na: www.krajinnyraz.cz