Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Aktuální otázky ochrany krajinného rázu 2014

Konference "Aktuální otázky ochrany krajinného rázu 2014" je plánovaná ve dnech 24. a 25.7. 2014 v Telči.

Další podrobnosti, stejně jako informace o předchozích ročnících, naleznete na: www.krajinnyraz.cz

krajinny-raz