Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Termíny odevzdání ateliérů URA

Termíny odevzdání ateliérů:
URA 6.2.2014 do 12.00h v ateliéru D - nahrát online