Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Udržitelná sídla / Sustainable Settlement

Program

Úterý 18.10.

9,00 odjezd autobusem od Fakulty architektury, Poříčí 5, Brno

11,00  prohlídka rekonstruované MŠ v obci Pitín

(www.http://www.pitin.cz/cz/show/295*Rekonstrukce-MS)

12,00 ubytování a oběd v Centru Veronica Hostětín

14,00 exkurze po modelových projektech v Hostětíně

18,00 večeře

20,00 diskusní večer

Středa 19.10.

9,00 zahájení konferenčního programu – příspěvky účastníků

13,00 oběd

14,00 odjezd autobusu do Brna

V pondělí 17.10.2011 nabízíme účastníkům worshopu možnost bezplatné účasti

na přednáškovém cyklu zahraničních expertů na Fakultě architektury VUT v

Brně (Poříčí 5, 639 00 Brno), jenž nese také název Sustainable Settlement a na

který bude workshop v Hostětíně navazovat.

Přípravný tým konference

Přípravný výbor: Doc. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D, Doc. Ing. Josef Chybík, CSc.,

Ing. arch. Petr Novák,  Fakulta architektury VUT Brno || RNDr. Yvonna Gaillyová, CSc., Ekologický

institut Veronica