Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

ZOZ - odborná část

ZOZ - 3.týden přípravného kurzu pro zkoušky zvláštní odborné způsobilosto na úseku územního plánování

10.2. - 14.2.2014 - odborná část.