Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Konference Voda a krajina 2014

Dovolujeme si Vás pozvat na pátý ročník tradiční studentské vědecké
konference Voda a krajina 2014.

voda-a-krajina-2014


Konference se bude konat ve středu 17.9.2014 v budově Fakulty stavební, ČVUT v Praze.

V průběhu dubna bude spuštěn systém pro přihlašování účastníků a zveřejněny
aktuální informace na http://storm.fsv.cvut.cz/voda-a-krajina/ . Termín pro
registraci abstraktu je nejpozději 18.5.2014. Jako v minulých ročnících
bude výstupem konference recenzovaný sborník všech příspěvků, cílem je však
rovněž neformální diskuse o dané problematice.

Ať už jste navštívili některý z předchozích ročníků nebo máte tuto možnost
poprvé, těšíme se na všechny účastníky, zejména na početnou skupinu mladých
vědců zabývajících se problematikou krajiny, životního prostředí a vody v
krajině.