Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Lidová škola urbanismu

S radostí vám oznamujeme, že po úspěšném nultém a prvním ročníku bude Lidová škola urbanismu probíhat i v roce 2014!

Tématem 2. ročníku LŠU jsou VIZE MĚSTA 21. STOLETÍ

 

6. Přednáška: "Ökohauptstadt Freiburg - ekologický model města"

29.9. 2014 pondělí, od 18.00 v Galerii Jaroslava Fragnera (Betlémské náměstí 169/5a, Praha 1)

Dipl. Ing. Jakob Hurrle

Anotace: Neobvyklá koalice radikálů, studentů a zemědělců se stala hnací silou německého ekologického hnut, které odstartoval boj proti stavbě jaderné elektrárny v obci Whyl poblíž Freiburgu. Tento a mnohé jiné konflikty v 70. a 80. letech hluboce změnili společenské klima regionu a lidé se začali silně identifikovat s ekologickými principy. Tento vývoj měl rovněž vliv na principy městského plánování ve Freiburgu, který se dnes prezentuje jako modelové ekologické město (čtvrti bez aut, vysoce efektivní systém hromadné dopravy) se silnými participativními tradicemi.

 

7. Přednáška: "Růst Prahy: odlišný přístup"

20.10. 2014 pondělí, od 18.00 v prostorách architektonického institutu ARCHIP v ulici Františka Křížka 1, Praha 7

Alberto di Stefano

Anotace: Jakožto alternativu snahy uspokojit rostoucí bytové potřeby v Praze sebe-zahlcujícím modelem nové residenční výstavby na nezastavěných pozemcích představí Alberto di Stefano některé ze svých projektů a projektů svých kolegů, které jsou založeny na konverzi a novém využití bývalých industriálních a zemědělských komplexů, a to jak ve městě, tak i v jeho okolí. Ekologické snahy o uchování nezastavěné půdy jdou ruku v ruce se záchranou úžasných nevyužitých architektonických komplexů a brownfieldů. Výsledky se projeví jako relevantní jak z hlediska urbanistického, tak i sociálního.

 

8. Přednáška: "Kamenné město"

10.11. 2014 pondělí, od 18.00 v Galerii Jaroslava Fragnera (Betlémské náměstí 169/5a, Praha 1)

Ing. arch. Jaroslav Zima

Anotace: Jaroslav Zima bude vyprávět dramatický příběh o Vltavském Generelu, nerealizovaném projektu jeho DA studia z roku 1994. Tento projekt je dodnes jediným poválečným návrhem komplexního rozvoje Prahy v duchu tradičního města. Autoři Generelu představí svou vizi pražského urbanismu po 20 letech svého úsilí o jeho realizaci. Proč právě tak samozřejmý obrázek města jako města naráží na odpor a nepochopení?


9. Přednáška: "Městský prostor po konci Moderny"

8.12. 2014 pondělí, od 18.00 v Galerii Jaroslava Fragnera (Betlémské náměstí 169/5a, Praha 1)

Ing. arch. Martin Kloda

Anotace: V minulosti byla města zakládána, vyvíjela se a zanikala na základě logiky společenských a přírodních podmínek. Skrze postupný staletý vývoj postupně dosáhly životaschopných struktur, které tak zbožňujeme a ceníme si jich dodnes. Rychlost, s níž se svět mění v důsledku průmyslové a technické revoluce je příliš rychlá na to, aby takové změny společnost dokázala přijmout a absorbovat. Po celé století tomuto novému řádu udával směr modernismus. Jak budou města vypadat po jeho konci?

Více na: http://www.praguewatch.cz/page/index/12

 

REALIZAČNÍ TÝM
Program sestavili a koordinují:

Tomáš Vích - architekt, člen dozorčí rady ČKA
Michaela Pixová - Sociální geografka