Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Konference Člověk, stavba a územní plánování 8

Katedra urbanismu a územního plánování Fakulty stavební ČVUT si Vás dovoluje pozvat na již osmý ročník tradiční konference.


Datum konání: 5. 11. 2014

CSUP-logo

Termín zaslání abstraktů: 14. 7. 2014

Termín odevzdání příspěvků: 13. 10. 2014

Přihlášení k pasivní účasti: 30. 9. 2014


V letošním ročníku projdou všechny přijaté a přednesené příspěvky recenzním řízením a výstupem konference bude sborník, předložený k zařazení do databáze SCOPUS.

CSUP8-pozvanka

Podrobnější informace o konferenci a přihlašování: www.csup.uzemi.eu