Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Landscape Festival Praha 2014

krajina - město - veřejný prostor

Druhý ročník festivalu navazující na diskuzi o zkvalitnění veřejného prostoru v České republice i o úloze krajinné architektury. Krajinářské architektuře není zatím věnován tak velký prostor, jaký by si zasloužila. Tento projekt by měl být určitou osvětou i mezioborovým dialogem za účasti nejen českých, ale také mezinárodních odborníků. Do projektu bude zapojeno velké množství dobrovolníků a studentů z vysokých škol z celé ČR, kde se koná výuka na téma krajinářské architektury. Snahou pořadatelů je oživit na letní měsíce lokalitu kulturní památky Nákladové nádraží Žižkov, místa, které se může zdát zapomenuto, ale které má obrovský potenciál pro budoucnost.

 

Festival bude zahájen v úterý 17. června v 18 hod na Nákladovém nádraží Žižkov.

24. 6. / Nizozemský večer v Galerii Josefa Frágnera

červenec, srpen / prezentace.

1.-8. září / cyklus přednášek a debat

9.9. /18.00 – 24.00/ Ukončení festivalu

 

více na: landscape-festival.cz