Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Dřevěné stavění, ForArch 2011

Základní informace

6. ročník odborné konference

Dřevo jako plnohodnotný konstrukční materiál není jenom doménou dřevostaveb, ale stále více nachází uplatnění i ve spojení a integraci s jinými materiály a jinými typy konstrukcí. Konference si klade za cíl přispět ke stavbě pomyslného mostu spojující břeh dosavadních, u nás tradičních, konstrukcí s břehem moderního stavění, kde má dřevo nezastupitelnou dokonce stále posilující pozici.

Tematické bloky: Konference je určena stavebním inženýrům, architektům, developerským společnostem a investorům, veřejné správě (stavebním a investičním odborům), zástupcům příslušných ministerstev, studentům odborných středních a vysokých škol.

Termín: 22. 9. 2011 od 10.00

Místo konání: Konferenční sál 1, Vstupní hala - PVA EXPO PRAHA
Beranových 667, Praha 9 - Letňany

Přípravný výbor

Ing. arch. Josef Smola
Centrum pasivního domu

Ing. Martin Růžička
PENATUS s.r.o.

Mgr. Michal Babor
časopis Dřevo&Stavby, PRO VOBIS, s.r.o.

Ing. arch. Pavel Horák
Domesi, s.r.o./Prodesi, v.o.s.

Konference byla zařazena do programu celoživotního profesního vzdělávání České komory architektů. Vzdělávací program byl ohodnocen 5 kreditními body.

Konference je zařazena do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Vzdělávací program je hodnocen 1 kreditním bodem.