Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Konference: Sociálně prostorová diferenciace Českých zemí v historické perspektivě

Výzkumný tým Urbánní a regionální laboratoře katedry Sociální geografie a regionálního rozvoje Univerzity Karlovy v Praze Vás srdečně zve na vědeckou konferenci která se koná 4. června 2015, v prostorách Národní technické knihovny (Technická 6 / 2710, 160 80 Praha 6)

Konference bude zaměřena na multioborovou diskuzi a předávání poznatků sociálních a historických geografů, historických kartografů, pedagogů, sociologů, urbanistů a zástupců dalších příbuzných oborů. Diskutovány budou možné způsoby využití historických prostorových a statistických dat a jejich následná aplikace při vytváření novodobých mapových výstupů. Věnovat se budeme potenciálu získaných historických dat a jejich možnému využití ve výzkumech sociálních, ekonomických, demografických, historických, politologických a geografických souvislostí vývoje českého obyvatelstva / populace v období od počátku Československého státu do současnosti (1918–2014). Součástí diskuse bude rovněž debata o možném přenosu získaných poznatků do středoškolské a vysokoškolské výuky. Multioborové zaměření konference reflektuje její členění do čtyř plenárních sekcí, ve kterých pozvaní keynote speakers představí problematiku níže uvedených tematických oblastí, která bude dále rozvedena v diskusi:


> HISTORICKÁ PROSTOROVÁ A STATISTICKÁ DATA
> OBYVATELSTVO ČESKÝCH ZEMÍ VE 20. STOLETÍ
> SOCIÁLNÍ PROMĚNY PRAHY VE 20. STOLETÍ
> HISTORICKÁ PROSTOROVÁ A STATISTICKÁ DATA VE VZDĚLÁNÍ A PRAXI


TERMÍN PRO POSLÁNÍ PŘIHLÁŠKY A REGISTRAČNÍ POPLATKY:

REGISTRACE DO 31. 12. 2014
250 Kč - studenti / středoškolští učitelé
500 Kč – akademičtí pracovníci / ostatní


REGISTRACE DO 28. 2. 2015
500 Kč - studenti / středoškolští učitelé
1 000 Kč – akademičtí pracovníci / ostatní

Více na www.historickygis.cz/cs/konferenceNAKI