Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Konference ČSÚP 9

Tradiční odborná konference, pořádaná katedrou urbanismu a územního plánování.

Přihlášení a další informace na www.csup.uzemi.eu

Program ČSÚP 9

Těšíme se na vaši účast!

CSUP-logo