Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Fotky z exkurze do Berlína 2015

Stránka především pro účastníky exkurze do Berlína pořádané v roce 2015 katedrou Urbanismu a územního plánování ČVUT v roce 2015.

https://www.facebook.com/K127Berlin2015