Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Konference Evropský HABITAT

Regionální konference OSN Evropský habitat, se koná ve dnech 16.-18. března 2016 v Praze.

Tématem konference „Evropský Habitat“ bude „Housing in Liveable Cities“ (Bydlení v životaschopných městech), které OSN schválila a velmi je vítá; považuje je za dobře zvolené zaměření a očekává velký zájem o účast z celého světa.

Oficiálním výstupem konference „Evropský Habitat“ bude dokument „Prague Declaration“ (Pražská deklarace).

Vstup na konferenci je zdarma, je však nutná registrace (do 15. února 2016).

habitat-Praha-2016

Další podrobnosti na webu konference.