Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

konference: Smart Cities Symposium Prague 2016

ČVUT v Praze Fakulta dopravní pořádá ve dnech 26. - 27. 5. 2016 v Praze konferenci s názvem Smart Cities Symposium Prague 2016. Uzávěrka pro zaslání příspěvků je 29. února 2016.

Loňská velmi úspěšná konference SCSP2015 byla zařazena do sborníku IEEE a je ve schvalovacím procesu pro WoS. Letošní ročník se opět připravuje ve spolupráci s IEEE a vybrané příspěvky budou zahrnuty do speciálního vydání The International Journal of Transportation Science & Technology.

Conference topics and objectives:
The Smart Cities Symposium Prague 2016 aims on exchange of ideas and best practices in the field of Smart cities. It covers whole range of topics, from the system point of view, through data mining and data processing, smart grids, up to multi-agent systems and other soft computing approaches. The objective of this conference is to define the future applications for the field of smart cities. The results should be based on the theoretical backgrounds, but aim on usage of best practices for real world applications.

The upcoming Symposium will cover the following key areas:

  1. System approach to Smart Cities transformation
  2. Information and data processing, algorithms, agents, simulation and prediction
  3. Technologies for Smart Cities
  4. Social aspects of Smart Cities
  5. Best practices for Smart Cities transformation

Detailní informace naleznete na webových stránkách konference:
www.scsp2016.fd.cvut.cz nebo kontaktujte kolegy z Fakulty dopravní: scsp2016@fd.cvut.cz