Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Workshop W3-2011

logo-SUBA

Jste srdečně zváni k aktivní účasti na doktorský Workshop W3-2011 "Udržitelná výstavba budov a udržitelný rozvoj sídel" pořádaný v rámci doktorského grantu GA ČR 103/09/H095 dne 8. 12. 2011 od 16:00 na FSv ČVUT v Praze, Ateliér D.

Cílem workshopu je poskytnout studentům doktorského studia možnost konfrontovat dílčí výsledky výzkumu na téma udržitelná výstavba a udržitelný rozvoj sídel s kolegy z oboru, ale i napříč širokým spektrem odborných specializací pokrývajících stavebnictví, architekturu a územní plánování. Workshop je otevřený pro všechny studenty doktorského studia, účast je zdarma.

Program

Bude sestaven později na základě došlých příspěvků.

Pravidla pro zaslání anotace a příspěvku:

Postery:

Kontakty:

Více na www.substance.cz/grant2