Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Kurz: ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY - 2016

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

Katedra urbanismu a územního plánování Fakulty stavební ČVUT v Praze si dovoluje pozvat pracovníky úřadů územního plánování, veřejné správy, projektanty a ostatní zájemce na kurz přednášek vztahující se ke zpracování aktualizací územně analytických podkladů.

Cílem přednášek je podat komplexní informaci k aktuální problematice aktualizací ÚAP dle stavebního zákona (183/2006 Sb.) a prováděcí vyhlášky (500/2006 Sb.) tak, aby pro aktéry celého procesu byly informace logicky sdělované po jednotlivých etapách prací.

Nejdříve se posluchači seznámí se základními tezemi legislativního prostředí, problematikou údajů o území a postupy pro získávání údajů o hodnotách v území na základě vlastního průzkumu (např. vymezování urbanistických hodnot). Následně se seznámí s tématy obsahující jednotlivé pilíře udržitelného rozvoje území, jejichž vyhodnocení stavu a vývoje slouží ke zpracování rozboru udržitelného rozvoje území. Na závěr je výklad zaměřen na samotný způsob zpracování rozboru udržitelného rozvoje území včetně nezbytného projednání.

Přednášející:  

MMR ČR - Ing. Tomáš Sklenář, Ing. Roman Vodný, Ph.D.,  

ČVUT v Praze - doc. Ing. arch. Petr Durdík, doc. Ing. arch. Jiří Kupka, Ph.D., Ing. arch. František Pospíšil, Ph.D., Ing. Václav Jetel, Ph.D.,  

A.D.R. GIS SERVICE - Ing. Petr Kohoutek.

      Kurz bude mít rozsah 35 vyučovacích hodin a proběhne v jednom kalendářním týdnu od 19.9.2016 do 23.9.2016 v prostorách Fakulty stavební ČVUT v Praze. Cena kurzu je 7.000 ,- Kč + DPH.

V případě zájmu zajišťujeme pro účastníky kurzu ubytování v univerzitním hotelu Krystal v Praze 6, ul José Martiho. Cena za ubytování za jedno lůžko ve dvoulůžkovém pokoji je 900,-/noc vč. snídaně.

Objednávka

Přihláška