Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Soutěž o nové logo
Katedra urbanismu a územního plánování vyhlašuje k příležitosti 25. výročí založení katedry soutěž na návrh svého nového loga.

 

Soutěž je otevřená především všem studentům, ale i zaměstnancům ČVUT.

 

Vítězův návrh se stane novým oficiálním logem Katedry urbanismu a územního plánování a objeví se tedy na webových stránkách, na promo předmětech a ve všech publikacích katedry. Vítěz bude také odměněn věcnými cenami s jeho logem. 

 

Vaše návrhy bude posuzovat porota ve složení
doc. Ing. arch. ThLic. Jiří Kupka, Ph.D. (vedoucí katedry)
Ing. Václav Jetel, Ph.D. (zástupce vedoucího katedry)
Doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc.
Ing, arch. Jiří Kugl

 

Jeden účastník může poslat maximálně 3 návrhy. Ideální forma odevzdání je ve vektorizované formě (pdf) v barevné i černobílé variantě, nicméně můžete odevzdávat i nascenovanou ruční skicu (pdf, jpg).

 

Termín odevzdání návrhů je 18:00 dne 7.4.2017 (došlo k prodloužení ze 31.3.). Vyhlášení výsledků proběhne do 30 dnů v prostorách Katedry urbanismu a územního plánování.

 

Návrhy či případné dotazy posílejte na mail uzemi.eu@gmail.com (posílejte je ze školního mailu, tímto prokážete svou příslušnost k ČVUT)


Pár pokynů a rad pro návrh loga:
- Logo by mělo odrážet zaměření katedry a grafickou zkratkou se na něj odkazovat (neboli témata jsou: urbanismus, územní plánování, městská ale i krajinná struktura, veřejná prostranství apod.)
- Logo musí fungovat i v malé velikosti (použité např. v hlavičce dokumentu), proto pozor na příliš detailní návrhy. Vše musí být stoprocentně čitelné.
- Nebojte se čerpat inspiraci neboli podívejte se, jak se s podobným úkolem poprali jinde (ale pozor na bezduché kopie, loga budeme ověřovat pomocí google image search).
- Pozor na přemíru barev. Většina kvalitních log si vystačí s 1-2 barvami (3 jsou maximum). Zvažte použití oficiálních barev ČVUT či alespoň odkázání se na ně odstínem (https://www.cvut.cz/logo-a-graficky-manual). Logo musí fungovat i v černobílé variantě.
- Přistupujte k tvorbě loga jako k architektonickému návrhu. Nespokojte se s prvním návrhem a pilujte a zdokonalujte.
- U loga platí více než jinde "méně je více" :)

 

Autorství:
Autoři berou na vědomí a účastí souhlasí s tím, že se vítězné logo stane majetkem katedry. Katedra si ponechává právo nezvolit vítěze či vítězný návrh upravit. 

 

Dotazy:
1. Je možné zúčastnit se jako tým?
Ano, do poslaného mailu pak jen prosím napište jména všech členů týmu.

2. Mohou se zúčastnit i absolventi?
Ano, ale pouze jako součást týmu, ve kterém je alespoň 1 člen student ČVUT.

3. Mohou se zúčastnit lidé mimo ČVUT?
Ne, soutěž je otevřená pouze studentům, zaměstnancům či absolventům ČVUT.


Vyhlášení:
Dne 8.5. bylo rozhodnuto o výsledku soutěže a autoři oceněných návrhů byli v souvislosti s předáním cen kontaktováni. Rádi bychom poděkovali Všem účastníkům soutěže za jejich čas, zájem a kreativnost.

Výsledek:
Dne 25.5. došlo k vyhlášení výsledků a předání cen. Protokol o průběhu soutěže je ke stažení zde
Všem účastníkům děkujeme!