Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

10. ročník Mezinárodní Masarykovy konference pro Ph.D. studenty 2019

Vážení PhD. studenti, vážení akademičtí pracovníci.Aktuálně byl zpuštěn příjem přihlášek na jubilejní Mezinárodní Masarykovu
konferenci pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2019, roč. X.Příjem přihlášek: <http://www.masarykovakonference.cz/prihlaseni>
http://www.masarykovakonference.cz/prihlaseni

Uzávěrka přihlášek: do 9. 12. 2019

Termín: 16. - 18. 12. 2019

Vložné: Kč 1900 (EUR 79)

Instrukce pro formátování textu k publikování:
<http://www.masarykovakonference.cz/pravidla-prispevky>
http://www.masarykovakonference.cz/pravidla-prispevky

Vybrané texty budou nad rámec konferenčního sborníku publikovány journalu AD
ALTA, ISSN 1804-7890 vedeném ve Web of Science (ESCI).