Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

22. ročník soutěže o Cenu Wernera von Siemense 2019

Rádi bychom Vás informovali o 22. ročníku soutěže o Cenu Wernera
von Siemense 2019, která je zveřejněna v rámci Mezinárodní Masarykovy
konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2019.Nejlepší diplomové a disertační práce

Vítězné práce vybírají nezávislé komise složené z rektorů a prorektorů
předních českých univerzit, předsedkyně Akademie věd a ředitelů ústavů AV.

Soutěžní kategorie reflektují aktuální potřeby ve společnosti a vědě. Kromě
ocenění získávájí vítěžové také finační odměnu. Chcete se také stát držiteli
prestižního ocenění?

Uzávěrka pro podání návrhů: do 15. 11. 2019Pro bližší informace viz zde: http://www.masarykovakonference.cz/oceneni

Příjem přihlášek:
https://new.siemens.com/cz/cs/spolecnost/o-nas/cena-siemens/soutezni-kategor
ie/studenti.html

Více: https://new.siemens.com/cz/cs/spolecnost/o-nas/cena-siemens.html