Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc.

docent

titulní obrázek

E-mail: muzikja1@fsv.cvut.cz

Vyučuje: Atelier tvorby - magisterský 2 (předdiplomní projekt), Diplomová práce oboru "A", Seminář z územního plánování, Urbanistické struktury a rozvoj měst

kancelář: A 822

telefon: 224 354 854

konzultace v semestru: ST 9:00 - 11:00
                                    ČT 9:00 - 11:00