Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Doc. Ing. arch. Petr Durdík

docent

titulní obrázek

E-mail: petr.durdik@fsv.cvut.cz

Vyučuje: Ateliér tvorby - magisterský 1, Atelier tvorby - magisterský 2 (předdiplomní projekt), Ateliér urbanistický, Diplomová práce oboru "A", Nástroje územního a krajinného plánování, Seminář z územního plánování, Urbanismus 3

kancelář: A 826

telefon: 224 355 349

e-mail: petr.durdik@fsv.cvut.cz, durdik@volny.cz

konzultace v semestru: po dohodě ČT 15:45 - 17:00