Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Ing. arch. Daniel Stojan

odborný asistent

titulní obrázek

E-mail: daniel.stojan@fsv.cvut.cz

Vyučuje: Ateliér tvorby - magisterský 1, Atelier tvorby - magisterský 2 (předdiplomní projekt), Ateliér urbanistický, Urbanismus 1

kancelář: A 824

telefon: 224 357 933

konzultace v semestru:

dle domluvy mailem