Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Ing. arch. Karin Dvořáková

odborná asistentka

titulní obrázek

E-mail: karin.dvorakova@fsv.cvut.cz

Vyučuje: Ateliér tvorby - magisterský 1, Ateliér urbanistický, Urbanismus 1, Urbanismus 2, Územní management

kancelář: A 823

telefon: 224 357 934

Konzultace - po dohodě