Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Ing. arch. Irena Klingorová

titulní obrázek

E-mail: iklingorova@gmail.com

Konzultace: po předchozí domluvě e-mailem