Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

doc. Ing. Josef Krása, Ph.D.

titulní obrázek

E-mail: josef.krasa@fsv.cvut.cz

Vyučuje: Krajinářská architektura a životní prostředí

 

http://storm.fsv.cvut.cz/lide/ucitele/34-krasa-josef/

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
Fakulta stavební, ČVUT v Praze
Thákurova 7,  166 29 Praha 6 - Dejvice
tel.:  +420 605 700 908,  +420 224 354 749
e-mail: josef.krasa@fsv.cvut.cz