Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

EIA

Proces předcházející územní řízení, který se zabývá působením předkládaného (stavebního) záměru na životní prostředí. Jsou posuzovány stavby, činnosti a technologie, které určuje stavební zákon. K procesu se může vyjádřit široká veřejnost. Výsledkem procesu je studie, která zhodnotí dopad na životní prostředí a případně navrhne nápravu tak, aby zmírnil dopady záměru na životní prostředí. Dokument slouží jako podklad pro územní rozhodnutí.


Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail