Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

BPEJ

Bonitovaná pudně-ekologická jednotka (BPJE) vyjadřuje pětimístným číselným kódem hlavní půdní a klimatické podmínky mající vliv na produkční schopnost zemědělské půdy a její ekonomické ohodnocení. Kromě numerické datové báze jsou PBJE znázorněny i v mapových podkladech - mapy BPEJ (1:5000). Číselný kód určuje charakterisiku pozemku a mapa pak jeho umístění. Kód: /1. čislice/ určuje přílušnost ke klimatickému regionu; /2. a 3. číslice/ určuje přílsušnu hlavní půdní jednotku; /4. číslice/ určuje kombinaci svažitosti a expozici pozemku; /5. čáslice/ určuje kombinaci hloubky půdního profilu a jeho skeletovosti.

 


 

Související odkazy:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Bonitovan%C3%A1_p%C5%AFdn%C4%9B_ekologick%C3%A1_jednotka


Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail