Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Charakteristika krajinného rázu

Dle zákona (Z. č. 114/1992 Sb.) je krajinný ráz definován přírodní, kulturní a historickou charakteristikou. Ta je dána přítomností, druhem a uspořádáním jevů, které mají vliv na ráz krajiny. Jedná se o přítomnost charakteristiky přírodní, kulturní a historické, její význam, cennost a viditelnost v krajině. Další jevy v krajině od vymezení prostoru, přes měřítko po barevnost a texturu...jsou charakteristika vizuální. 


Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail