Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

ESPON

Zkratka ESPON (European Spatial Planning Observation Network) v překladu znamená Monitorovací síť pro evropské územní plánování.[1] V praxi jde o aplikovaný výzkumný program v oblasti územního plánování a regionálního rozvoje, vztažený k Evropským strukturálním fondům. Program ESPON 2006 byl zahájen v roce 2002, přičemž byl financován z následujících zdrojů: Program iniciativy evropského společenství Interreg III a 25 členskými státy EU + Norskem a Švýcarskem. Navazující program ESPON 2013 byl zahájen v roce 2008 s trojnásobným rozpočtem, financovaným z Evropského fondu pro regionální rozvoj a 27 členskými státy EU společně s partnerskými státy Islandem, Lichtenštejnskem, Norskem a Švýcarskem.

Proklamovaným cílem programu ESPON 2006 bylo „poskytnout tvůrcům politik na evropské, národní a regionální úrovni systematické a nové znalosti ohledně teritoriálních trendů a dopadů politik, které zasahují evropské regiony a teritoria; poskytnout znalosti, které mohou přímým způsobem napomoci formulaci a implementaci konkrétních politik. Jelikož jde o informační nástroj pro přípravu politik pro všechny členské státy EU a Evropskou komisi, program ESPON je založen mimo tradiční výzkumné programy Evropské komise."


[1] Přeloženo dle: http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2004-2006/Iniciativy-Spolecenstvi/ESPON, program ESPON pro období 2013 je dle: http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/Evropska-uzemni-spoluprace/ESPON-2013 přeložen jako „Evropská monitorovací síť pro územní rozvoj a soudržnost".

 


Oficiální stránky:

 

http://www.espon.eu/


Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail