Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Extravilán

Jedná se o souhrnné označení pro nezastavěnou část obce, resp. nezastavěnou část jejího katastrálního území. Katastrální území obce vyjma intravilánu.


Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail