Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Forum

Ústřední veřejný prostor antických římských měst. Zpočátku rostlý okrsek, v císařském období monumentálně komponovaný prostor, sloužící primárně k vyjádření politické moci a náboženského názoru vládnoucích představitelů. Komerční a civilní využití je až druhotné a spíše v připojených vedlejších stavbách.

 

zdroj: SYROVÝ Bohuslav a kol. Architektura svědectví dob. Praha: SNTL, 1977.  


Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail