Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

funkční skupiny místních komunikací

Místní komunikace se dělí podle své urbanisticko-dopravní funkce (dle ČSN 73 6110):

A - rychlostní komunikace

B - sběrné komunikace

C - obslužné komunikace

D - zklidněné komunikace


Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail