Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

interiér města

Interiér města je jeden veřejný či urbánní prostor nebo množina vnímaných urbánních prostor Je chápán spíše jako statické hmotné prostředí ve městech z pohledu odborníka.

(zdroj: I. Kaplan - přednášky IMUD)


Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail